Ковидын сургамж

2022.02.11.

Өнөөдөр омикрон гэгч ковидын ээлжит хувилбар ид давалгаалж байгаа ч бид эхний үе шиг айж сандрах багасч, өөрийгөө, гэр бүлээ хамгаалах дадалтай болж, үндсэндээ тахалтай зэрэгцэн амьдрахаар шулууджээ. Цар тахал олон сургамжийг үлдээж амжаад байна. Юуны өмнө, улс орны Засгийн газрууд, олон улсын байгууллагууд гэнэтийн том асуудал тулгарахад ихэнхдээ бэлтгэлгүй, удирдах чадваргүй байдгийг бид олж мэдлээ. Манайх гэхэд улс төрийн сонгуулийн үед оноо авах кампанит ажил шигээ зохион байгуулах гэж оролдсон. Өнөө ч түүнээсээ салж чадаагүй байна…

С.Энхцэцэг