Хэвлэл мэдээллээр юу байна?

2022.02.18.

Сүүлийн хэдэн өдөр манай хэвлэл мэдээллийн салбарт анхаарал татсан хоёр үйл явдал болж тэр дороо нийгэмд давалгаа үүсгэлээ. Нэг нь хөшин төр засаг, хуулийн байгууллагын машиныг хөдөлгөөнд оруулсан бол нөгөө нь олон нийтийг хоёр хувааж орхив. Цахим ертөнцөөр дүүрэн маргаан, хэлэлцүүлэг …

Д.Цэрэнжав | С.Энхцэцэг